Flitsmeister har över en miljon användare

Vår app används av ett stort antal människor varje dag. Det är många mil som tillryggaläggs av våra användare, både i Sverige och andra länder.

Nedan ser du exakt vad vi erbjuder i de olika länderna.

Tyskland

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Mobila fartkameror
 5. Navigering
 6. Ruttplanerare
 7. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 8. Fasta hastighetskameror
 9. Vägarbeten

Nederländerna

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Mobila fartkameror
 5. Navigering
 6. Ruttplanerare
 7. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 8. Fasta hastighetskameror
 9. Vägarbeten

Belgien

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Mobila fartkameror
 5. Navigering
 6. Ruttplanerare
 7. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 8. Fasta hastighetskameror
 9. Vägarbeten

Sverige

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 7. Fasta hastighetskameror
 8. Vägarbeten
 9. Mobila fartkameror

Frankrike

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 7. Fasta hastighetskameror
 8. Vägarbeten
 9. Mobila fartkameror

Luxemburg

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Mobila fartkameror
 5. Navigering
 6. Ruttplanerare
 7. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 8. Fasta hastighetskameror
 9. Vägarbeten

England

 1. Rapportering från användare
 2. Navigering
 3. Ruttplanerare
 4. Fasta hastighetskameror
 5. Vägarbeten
 6. Köer
 7. Störningar
 8. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 9. Mobila fartkameror

Danmark

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 7. Fasta hastighetskameror
 8. Vägarbeten
 9. Mobila fartkameror

Polen

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Fasta hastighetskameror
 7. Vägarbeten
 8. Mobila fartkameror
 9. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt

Norge

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Fasta hastighetskameror
 7. Vägarbeten
 8. Mobila fartkameror
 9. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt

Italien

 1. Rapportering från användare
 2. Navigering
 3. Ruttplanerare
 4. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt
 5. Fasta hastighetskameror
 6. Köer
 7. Störningar
 8. Vägarbeten
 9. Mobila fartkameror

Finland

 1. Köer
 2. Störningar
 3. Rapportering från användare
 4. Navigering
 5. Ruttplanerare
 6. Fasta hastighetskameror
 7. Vägarbeten
 8. Mobila fartkameror
 9. Hastighetskontroller på visst vägavsnitt

Övriga Länder

Ruttplanering och rapportering av störningar fungerar i hela Europa. Och vi kan ange exakt var de fasta hastighetskamerorna finns.

Flitsmeister och lagstiftning

De flesta myndigheter anser precis som vi att vår app gör bilkörningen säkrare. Vi följer (den lokala) lagstiftningen och anpassar appen där det behövs.

Mer information